Vis relatert innhold

Sterkt resultat fra NSB-konsernet

DSC_1502

Stadig flere velger å reise med buss og tog, noe som gir økte inntekter til NSB. Samtidig utvikler NSB attraktive kontorer og leiligheter på sine eiendommer. Samlet gir dette et godt økonomisk resultat for NSB-konsernet.

– Vi har gode resultater i persontog og eiendom, men ser også bedring for buss, sier konsernsjef Geir Isaksen. – Vi er derimot ikke fornøyd med den negative punktlighetsutviklingen for togdriften, sier han.

Økte inntekter og styrket resultat
Inntektene er økt fra 9 310 millioner kroner per andre tertial 2013 til 9 715 millioner kroner per andre tertial i år.
Driftsresultatet for årets åtte første måneder er på 1023 millioner kroner, mot 704 millioner kroner i samme periode i fjor.

Konsernet leverer et resultat før skatt på 724 millioner per august i år, mot 632 millioner kroner i samme periode i fjor.

Stor vekst i antall reisende med tog og buss
– Ruteomleggingen i togtrafikken som startet i desember 2012 fortsetter å påvirke resultatet positivt. Hyppigere avganger og lengre tog har bidratt til at vi har fått 1,4 millioner flere togreiser sammenlignet med samme periode i fjor. Det vil si 40 860 000 reiser totalt de åtte første månedene av 2014. Det bidrar til at persontog leverer et svært godt resultat, sier Isaksen. Driftsresultatet i persontog er på 620 millioner kroner mot 431 millioner kroner i samme periode i fjor.

Konsernsjefen fremhever også arbeidet som er gjort i bussvirksomheten det siste året for å bedre lønnsomheten.
– Driftsresultatet er økt fra 17 til 94 millioner kroner. Dette er et resultat av at Nettbuss har tatt grep for å effektivisere driften, sier Isaksen. Nettbuss har levert 89 917 000 reiser totalt de åtte første månedene av 2014, som er 4, 75 millioner flere reiser enn for samme periode i fjor.

– De gode økonomiske resultatene i NSB-konsernet gir oss mulighet til å investere i tog og busser. Det gir våre kunder et bedre tilbud. Vi har så langt i år investert nær 900 millioner kroner i nye tog og nesten 300 millioner kroner i nye busser, forteller konsernsjefen.

Godsvirksomheten har et negativt driftsresultat på 68 millioner kroner. Det pågår et omfattende omstillingsarbeid for å redusere kostnader for å oppnå et tilfredsstillende resultat.

Vedlikehold av tog leverer et stabilt godt resultat på 38 millioner kroner.

Eiendomsutvikling for fremtiden
Driftsresultatet i eiendomsvirksomheten var 339 millioner kroner, ned 29 millioner kroner fra i fjor. Det er fortsatt høy aktivitet i eiendomsvirksomheten med flere utviklingsprosjekter.

Nylig ble FNs klimarapport lagt fram. Den peker på at økonomisk vekst og økning i befolkning gjør at man bør satse på kompakte byer knyttet sammen av gode kollektivårer. Dette gjenspeiles i Rom Eiendoms knutepunktsatsing.

- Ved å bygge tett rundt kollektivknutepunktene i de største byene får vi stadig flere til å reise miljøvennlig og velge bort bilen som daglig transportmiddel, understreker Geir Isaksen.

Svak infrastruktur gir dårlig punktlighet
- Den dårlige punktligheten som har vært sommeren og høsten 2014 kan verken vi eller våre kunder leve med. Dette griper inn i den enkeltes hverdag og utfordrer tilliten til jernbanen, sier Isaksen. Han peker på at den viktigste årsaken til at togene står er signalfeil.

- Det er avgjørende for oss og for togets kunder at det gjøres betydelige forbedringer på eksisterende infrastruktur, fremhever han.

Jernbanen må ha nye løsninger
- Dagens situasjon med svak infrastruktur og dårlig punktlighet krever en ny måte å tenke på når vi fordeler roller og ansvar i den norske jernbanesektoren, sier Isaksen.

- Vi må få en ny organisering hvor alle sentrale innsatsfaktorer settes inn for å skape et best mulig tilbud til kundene. Dette krever samordning og ikke oppsplitting av ansvar, understreker han. Isaksen viser i denne sammenheng til NSBs forslag til ny organisering av jernbanen som er presentert tidligere.

For bilde av NSBs konsernsjef Geir Isaksen:

http://www.nsbkonsernet.no/no/nyheter-og-media/foto-og-video

 

Pressekontakt:

Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby, tlf. 916 53 449

Publisert: 06.10.2014, 10.11