Vis relatert innhold

NSB kjøper ytterligere 26 nye tog

Kankjope26nyetog

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2016 å gi NSB klarsignal til å kjøpe ytterligere 26 nye tog.

– Nye, moderne tog og flere sitteplasser i rushtiden vil komme kundene til gode, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

– Det er svært gledelig at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 gir NSB muligheten til å kjøpe ytterligere 26 tog. Det betyr at vi i NSB kan fortsette å bytte ut våre eldste tog med nye, moderne og miljøvennlige tog, samtidig som vi i NSB kan tilby mer kapasitet til våre kunder, sier Geir Isaksen.

Togene som nå skal kjøpes inn, settes inn i lokaltrafikken i Bergen og på Gjøvikbanen, slik at de eldre togene som benyttes på disse strekningene i dag, byttes ut. I tillegg blir det flere nye tog på Østlandet.

– Vi gleder oss til å tilby disse nye togene til våre kunder, spesielt i Hordaland og på Gjøvikbanen, sier Isaksen.

Hittil har NSB bestilt 81 tog av den sveitsiske togleverandøren, Stadler, og av disse er 68 levert og tatt i bruk på norske skinner. Med bestillingen av ytterligere 26 togsett vil NSB få totalt 107 nye tog.

Isaksen påpeker at NSB nå får sin mest ensartede togflåte noen sinne. Det gjør det enklere å holde togene i drift.

Viktig med vedlikehold
De siste årene har NSB hatt en sterk vekst i antall passasjerer.

– Det er gledelig at regjeringen fortsetter å satse på vedlikehold. Dette er svært viktig for kundene våre, som vil oppleve bedre punktlighet og regularitet, sier Isaksen.

Videre legger regjeringen opp til å bevilge penger til parkeringsanlegg for tog, krysningsspor og bedret strømforsyning.

– Dette er viktige tiltak for å kunne imøtekomme fremtidens transportbehov, med flere tog på norske skinner, sier Isaksen.

Ytterligere kommentarer om Statsbudsjettet og resultater fra NSB-konsernet etter årets åtte første måneder blir gitt på pressekonferanse torsdag 8. oktober klokken 10.00 i Schweigaards gate 23.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby, mobil: 916 53 449

 

Publisert: 07.10.2015, 10.27