Vis relatert innhold

NSB 2. tertial 2017:

geir-isaksen

Gode økonomiske resultater, men togpassasjerene plages av dårlig punktlighet
NSB-konsernet hadde en omsetning på 9 841 millioner kroner i de første 8 månedene i 2017, og leverte et driftsresultat på 639 millioner kroner.

-Vi oppnår våre økonomiske mål og vel så det. Det er viktig for oss, men enda viktigere er det at kundene våre får en god reise med NSB. Mange feil på signalanlegg og strømforsyning gjør at punktligheten i august og september for våre passasjertog er på det laveste nivået på flere år. Det er vi svært misfornøyd med, sier konsernsjefen i NSB, Geir Isaksen.

Punktlighet et problem for jernbanen

- Kundene på Østlandet har i høst opplevd alt for mange ganger at toget er forsinket eller innstilt. De er ikke interessert i om det er NSB eller Bane NOR som forårsaker forsinkelsene, de vil at toget skal være i rute. Bane NOR og NSB skal møtes neste uke, og diskutere hva vi hver for oss og sammen kan gjøre for å bedre situasjonen. Jeg er kjent med at etterslepet på vedlikeholdet av jernbanen igjen øker. Det er uheldig. Vi bør prioritere vedlikehold også om det må gå bekostning av investeringer i nye banestrekninger, sier Geir Isaksen.

Nettbuss leverer godt

-Nettbuss leverer et godt resultat og har gjennomgående svært fornøyde kunder. Selskapet har en stabil markedsandel, og vinner nye kontrakter omtrent i samme omfang som de kontraktene som løper ut, sier Isaksen.

NSB forbereder seg på konkurranse

Høstens valgresultat fjernet all tvil om det blir konkurranse om persontogtrafikken i Norge. Det er forventet at detaljene om konkurransepakkene og en mer detaljert fremdriftsplanen blir offentliggjort i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet i høst. Trafikkpakke sør og nord er først ut.

- NSB står midt oppe i forberedelsene til den kommende konkurransen. Det krever at vi reduserer kostnadene våre og tilpasser virksomheten til det vi skal levere i framtiden. Det innebærer en stor omstilling, som vi er godt i gang med, sier Isaksen.

Nedgang i godstrafikken til tross for høy kvalitet 

-CargoNet lever i tøff konkurranse først og fremst fra norske og internasjonale transportører med lastebil. Den politiske ambisjonen om å overføre mer gods fra vei til bane er ikke oppfylt. Vi tror likevel dette er fremtiden, siden ett godstog i snitt erstatter 25 vogntog på vei, og godstogene våre nå leverer en rekordhøy punktlighet på 96 prosent, sier Geir Isaksen.

Publisert: 29.09.2017, 10.12