Vis relatert innhold

Nok et sterkt resultat i NSB-konsernet

Flere reiser med tog og buss, og NSB-konsernet leverer nok et solid økonomisk resultat.

NSB-konsernet hadde i årets åtte første måneder 10,2 milliarder kroner i driftsinntekter, mot 9,8 milliarder kroner i samme periode i fjor. Det ga et driftsresultat på 1,5 milliarder kroner, mot 1,7 milliarder kroner i 2015.

Flere reiser med buss og tog

– Det er gledelig å se at den kraftige reiseveksten fortsetter både for buss og tog. Det er også hyggelig å se at kundetilfredsheten er høy både blant våre buss- og togpassasjerer, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

NSB persontog solgte totalt 45,7 millioner reiser i Norge i årets åtte første måneder, mot 44,1 millioner reiser i samme periode i fjor. Nettbuss solgte 76 millioner reiser i Norge og Sverige, mot 68 millioner reiser i 2015.

– Det er spesielt hyggelig å se at bussvirksomheten vår nok en gang leverer et styrket økonomisk resultat i et marked preget av hard konkurranse, legger Isaksen til.

Lave pensjonskostnader i 2015 gjør at resultatene i persontog, gods og togvedlikehold er noe lavere i årets åtte første måneder sammenliknet med samme periode i 2015. Eiendomsvirksomheten leverer fortsatt svært gode resultater, men noe redusert salg av eiendom sammenliknet med samme periode i 2015 gjør at resultatet er noe redusert.

Rendyrket transportselskap

Som følge av jernbanereformen overtar staten flere virksomheter som i dag eies av NSB-konsernet. ROM Eiendom AS og Mantena AS vil bli overført til nye statlige eiere i 2017.

NSB-konsernet har som forberedelse til å utskille ytterligere virksomhet etablert to nye selskaper. Materiellselskapet AS vil fra 15. oktober eie NSBs togmateriell. Entur AS vil fra 15. oktober 2016 eie og drive salgs- og billettløsninger. De nyetablerte selskapene vil bli overført til Samferdselsdepartementet som ny eier i 2017.

– NSB blir nå et rendyrket nordisk transportselskap med fire forretningsområder; persontog, buss, godstransport på bane og reiseliv. Vi møter en krevende omstilling for NSB-konsernet med ambisjoner om fortsatt vekst og utvikling, sier Isaksen.

Pressekontakt:

Håkon Myhre +47 91107309

 

 

Resultater i forretningsområdene (beløp i millioner kroner)

Persontog

Per 2T 2016

Per 2T 2015

Driftsinntekter

5 175

4 915

Driftsresultat

759

784

 

Buss

Per 2T 2016

Per 2T 2015

Driftsinntekter

3 811

3 611

Driftsresultat

229

144

 

Gods

Per 2T 2016

Per 2T 2015

Driftsinntekter

644

685

Driftsresultat

6

12

 

Eiendom

Per 2T 2016

Per 2T 2015

Driftsinntekter

535

617

Driftsresultat

497

670

 

Togvedlikehold

Per 2T 2016

Per 2T 2015

Driftsinntekter

929

904

Driftsresultat

-1

67

 

 

Publisert: 04.10.2016, 10.00

Last ned dokumenter