Vis relatert innhold

For lavt ambisjonsnivå

Geir Isaksen

Passasjerene må regne med flere feil på jernbanen, sier Jernbaneverket. Det er uakseptabelt.

- Kundene våre fortjener et bedret tilbud. Det har vært en stor økning i antall feil på infrastrukturen hittil i år (22 prosent økning). Når Jernbaneverket sier at vi må regne med flere feil, er det uholdbart for NSB og våre kunder. Dette sier konsernsjef Geir Isaksen i et intervju i Aftenposten i dag. Han mener ambisjonsnivået er altfor lavt.

Stor passasjervekst

- Mye går i riktig retning. Vi har kjøpt nye tog og vi har innført en ny ruteplan som har ført til en passasjervekst på hele syv prosent, på enkelte strekninger opp til 21 prosent. Mange ønsker å velge toget. Vi opplever en stor befolkningsvekst. Veiene er fulle og skal vi sørge for at byene ikke strupes i kø og forurensing, må vi satse på de kollektive transportmidlene. Politikerne må gjøre Jernbaneverket i stand til å lykkes. Det betyr at midler til vedlikehold må prioriteres innenfor første tiårsperiode av nasjonal transportplan.

- Vi har en forhåpning om at dette er noe den nye regjeringen tar innover seg, og når sonderingene går over i forhandlinger er dette noe vi ikke bare har en forhåpning om, men en klar forventning om at regjeringen tar tak i slik at kundene får et bedre tilbud, sier Isaksen.

Publisert: 01.10.2013, 16.33