Finansiell informasjon

NSB-konsernets årsrapporter, tertialrapporter og Investor relations, samt informasjon til leverandører.

Finansielle rapporter

Årsrapporter

Oppsummering av siste år og NSB-konsernets årsrapporter

Delårsrapporter

NSB-konsernets tertiærrapporter.

Årsregnskap for NSB AS

Her finner du NSB AS sine årsregnskap.

Nøkkeltall

Nøkkeltall for NSB-konsernet.

Samfunnsregnskap

Samfunnsregnskapet viser status på indre og ytre miljø, hvordan våre kunder oppfatter oss, og hvordan status er på området trafikksikkerhet.

Miljøregnskap

Miljøregnskapet er bygget opp rundt NSB-konsernets viktigste styringsparametre på miljøsiden, og dekker både morselskapet og datterselskaper.

Investor relations

NSB har kredittrating både fra Standard & Poor's og Moody's.

For leverandører

Informasjon for leverandører til NSB-konsernet.

Investor

overview-banner-200x160

NSB-konsernet er et nordisk transportkonsern med flere datterselskaper.