Finansielle nøkkeltall

Finansielle nøkkeltall for NSB-konsernet for de fem siste årene.

Finansielle hovedtall

NSB-konsernet - Nøkkeltall20162015201420132012
      
Finansielle hovedtall (MNOK)     
Brutto driftsinntekter15 55915 37215 33614 14513 199
Driftsresultat1 7402 8142 0011 8211 166
Årsresultat etter skatt1 2672 1581 5091 300729
      
Eiendeler28 96628 83627 85126 15623 153
Rentebærende gjeld (virkelig verdi)  0)10 93611 92112 42110 7648 439
Egenkapital9 9349 8388 4007 9417 302
      
Betalt utbytte5957535152960
Akkumulert utbytte3 5202 9252 1721 6571 361
      
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter2 6982 2331 3381 1501 676
Netto kontantstrøm til investeringsaktiviteter 1)-1 016-1 429-637-2 600-2 907
      
Finansielle nøkkeltall     
Resultatgrad 2)13,0 %19,3 %12,8 %14,0 %8,3 %
Avkastning på anvendt kapital 3)10,4 %15,6 %10,9 %10,0 %8,0 %
Avkastning egenkapital 4)12,1 %23,5 %19,2 %17,3 %11,4 %
Egenkapitalandel34,3 %34,1 %30,2 %30,4 %30,4 %
      
Andre nøkkeltall     
Persontrafikk:     
Reiser med tog (mill.)  5)7272696656
Personkilometer med tog (mill.)  5)3 3313 1913 0642 9392 787
Reiser med buss (mill.)119110131137133
      
Godstrafikk:     
Antall lastenheter (1000 TEU) Norge 6)368373376395436
      
Rullende materiell (antall):      
Elektriske lokomotiver7165808183
Diesellokomotiver3532323241
Elektriske motorvogner207205199192180
Dieseldrevne motorvogner2929313131
Personvogner148148148167192
Godsvogner9399391 3791 6071 677
Busser 2 9643 0563 1953 3593 400
      
Personale:     
Gjennomsnittlig antall årsverk10 48810 43910 99611 19111 142
Antall ansatte 31.12.12 57812 66812 98913 52313 472
min: 0,max: 3000,2010: 379,2011: 312,2012: 1166,2013: 1821,2014: 2001,2015: 2814,2016: 1740
Fakta:

Resultatutvikling (mill kr.)

2010:379 mill kr
2011:312 mill kr
2012:1.166 mill kr
2013:1.821 mill kr
2014:2.001 mill kr
2015:2 814 mill kr
2016:1 740 mill kr
Nettbuss: 5130,Persontog: 3706,CargoNet: 439
Fakta:

Årsverk i forretningsområdene

Nettbuss:5130
Persontog:3706
CargoNet:439