Investor relations

NSB ønsker en åpen og forutsigbar kommunikasjon på finansområdet.
Her finner du finansielle rapporter, presentasjoner, rapporter fra Standard & Poor's og annen nøkkelinformasjon.

Børsmeldinger:

Kredittrating og analyser

 Standard & Poor’s
NSB AS 
Long-term ratingA -
Short-term ratingA-2
OutlookNegative
 Rating Opinion 24. oktober 2018

 

Lånefinansiering

Finansstrategi

Det er etablert en konsernbankfunksjon i morselskapet NSB AS, og NSB AS er utsteder av obligasjonslån og sertifikatlån i konsernet.

NSB har som målsetning  å dekke 120 prosent av neste 12 måneders likviditetsbehov gjennom kontanter og kommiterte trekkrettigheter.

Lånedokumentasjon

Norsk Tillitsmann/Nordic Trustee

Kortsiktige lån (sertifikater) i NSB AS er basert på felles lånedokumentasjon som Norsk Tillitsmann forvalter. Kortsiktige lån (sertifikatlån) er ikke børsnotert. Last ned dokumentasjon.

Kontakt:

Hans K. Draagen. Foto: Knut Bry

Hans K. Draagen

Finansdirektør
Terje Andersen

Terje Andersen

Finanssjef
Karin Bondesson

Karin Bondensson

Kapitalforvalter