Vis relatert innhold

Kontrakter, leveranser, faktura og betaling

NSB vil følge opp kontrakten gjennom hele kontraktsperioden, og vil ha løpende kontakt med leverandøren.

Vi er opptatt av at både vi selv og leverandøren overholder kontraktens forpliktelser. Alle avvik skal dokumenteres, og eventuelle endringer i kontrakten skal formaliseres.

  • Endringer i kontrakt skal være innenfor de vanlige rammer for fleksibilitet som må være i et kontraktsforhold, og skal formaliseres og signeres på samme måte som kontrakten selv ble inngått.
  • Leveranser som ikke er i henhold til kontraktens krav følges opp iht. kontraktens misligholdsbeføyelser.
  • Fakturaer  som ikke inneholder korrekt informasjon i henhold til kontraktens krav vil bli avvist og returnert.
  • Betaling  skjer etter konsernets standard betalingsbetingelser, altså per 30 dager etter at korrekt faktura er mottatt.

Fakturaer til NSB-konsernet

NSB-konsernet godtar kun elektroniske fakturaer Elektronisk Handels Format (EHF).

NSB sine elektroniske adresser er:

  • NSB AS (Norges Statsbaner AS) 984 661 177
  • NSB Trafikkservice AS 983 581 048
  • NSB Gjøvikbanen AS 987 831 278
  • CargoNet AS 983 606 598
  • RailCombi AS 975 906 531
  • Terminaldrift AS 990 264 945
Publisert: 13.04.2013, 18.31