Vis relatert innhold

Kontaktpersoner

Hvem kontakter du dersom du vil bli leverandør til NSB-konsernet?

NSB AS Konsernstab, Innkjøp

Kontakt:  Linda Rønneberg, innkjøpsdirektør;  linda.ronneberg@nsb.no

Innkjøp:

 • IKT, systemer og maskinvare
 • Tele- og datakommunikasjon
 • Forbruksartikler
 • Kontordrift
 • Reiseavtaler
 • Uniformer og vernetøy
 • Bank og finansielle tjenester
 • Konsulenttjenester

 

NSB AS Persontog

Fakta:   http://www.nsb.no/om_nsb/

Kontakt:   Karina Beate Stehl, innkjøpssjef;  karina.stehl@nsb.no

Innkjøp:

 • Togmateriell og vedlikeholdstjenester
 • Tjenester og produkter til togdrift
 • Diverse tjenester og produkter

 

NSB Gjøvikbanen AS

Fakta:  www.nsb.no/gjovikbanen

Kontaktperson:   Erik Storhaug, daglig leder; erik.storhaug@nsb.no

Innkjøp:

 • Renhold
 • Togcatering
 • Diverse konsulenttjenester
 •  

Nettbuss AS

Fakta:   http://www.nettbuss.no/

Kontakt:  Hans Petter Sundberg, teknisk direktør;  hans.petter.sundberg@nettbuss.no

Innkjøp:

 • Bussmateriell
 • Drivstoff
 • Reservedeler og komponenter til buss
 • Vedlikehold av buss
 •  

CargoNet AS

Fakta:   http://www.cargonet.no/

Kontakt:   Sjur Holvik, innkjøpssjef;  sjur.holvik@cargonet.no

Innkjøp:

 • Løfteutstyr (Stortrucker og Stackere)
 • Terminaltraktorer
 • Innleie/kjøp av godslokomotiver
 • Verksted-/vedlikeholdstjenester

 

NSB Trafikkservice AS

Fakta:   NSB Trafikkservice as er eid 55 % av NSB og 45 % av ISS Facility Services.  Trafikkservice har til sammen 130 fast ansatte medarbeidere som arbeider på 12 forskjellige steder i Norge (Lodalen, Filipstad, Drammen, Halden, Skien, Gjøvik, Lillehammer, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Bodø). Hovedoppgaven er å rengjøre tog for NSB. NSB Trafikkservice er en underleverandør til Teknikk og NSB Anbud. NSB Trafikkservice leverer daglig- og hovedrenhold.

Kontakt:   Marianne Hillestad, daglig leder, marianne.hillestad@nsb.no

Innkjøp:

 • Renholdsprodukter for tog

 

Svenska Tågkompaniet AB

Fakta:   http://www.tagkompaniet.se/

Kontakt:   Mats Gustafsson, direktør;  mg@tagkompaniet.se 

 

Reiseliv

Kontakt:   Marianne Broholm Einarsson, daglig leder;  marianne.broholm.einarsen@nsb.no

Innkjøp :

 • Diverse