Leverandør til NSB-konsernet

NSB-konsernet anskaffer varer og tjenester for mellom 5 og 10 milliarder kroner i året – inkludert investeringer.

Nettbuss express. Foto: Nettbuss

Informasjon til leverandører

Anskaffelser i NSB-konsernet

Hva kjennetegner NSB-konsernet som kjøper? Og hvem kjøper hva?

Slik blir du leverandør

Det skal være reell konkurranse ved alle anskaffelser.

Slik kjøper vi inn

NSB skal utnytte markedet optimalt for effektivt å dekke reelle behov. NSB skal være en profesjonell og krevende kunde.

Fra konkurransegrunnlag til kontrakt

NSB benytter en metodikk i sine anskaffelser som skal sikre «gjenbruk» fra konkurransegrunnlaget, via tilbud til kontrakt.

Krav til leverandører

NSB vil ved alle anskaffelser stille krav til tilbydernes evne til å gjennomføre leveranser til våre selskaper.

Kontrakter, leveranser, faktura og betaling

NSB vil følge opp kontrakten gjennom hele kontraktsperioden, og vil ha løpende kontakt med leverandøren.

Kontaktpersoner

Hvem tar du kontakt med om du vil bli leverandør til NSB-konsernet?

Leverandør

Hvem skal du ta kontakt med dersom du ønsker å bli leverandør til NSB-konsernet?