Eiendom

Rom Eiendom AS er et av Norges ledende eiendomsselskap. Rom skal på vegne av NSB utvikle og forvalte en rekke attraktive eiendommer og sikre fremtidsrettede stasjoner og terminaler.

rom_eiendom-300

Rom Eiendom AS

Rom utvikler knutepunkter, stasjoner og andre eiendommer, og er aktive i alle ledd i verdikjeden – fra prosjektutvikling til drift og forvaltning.

Rom har som mål å skape bedre byrom der mennesker møtes.

Rom forvalter over 2.200 eiendommer med cirka 970 bygg, hvorav 330 er stasjoner.

Rom skal gjennom utvikling av stasjonsområder og arealer på og nær stasjonene bidra til å gjøre disse attraktive for næringslivet og privatpersoner, samtidig som kundestrømmen økes og toget gjøres lettere tilgjengelig.

Dette blir gjort blant annet gjennom etablering av boliger, tilrettelegging for arbeidsintensive arbeidsplasser, servicefunksjoner og annen næringsvirksomhet på eller i nærheten av stasjonene.

Stasjonsområdene skal gi de reisende nødvendig informasjon og gode overganger mellom ulike transporttilbud som tog, buss/trikk, taxi og liknende. Dette gjør det enklere og mer attraktivt å reise kollektivt.

Rom har om lag 345 bygninger som er vernet eller fredet. Rom søker å revitalisere de verneverdige byggene, og finner leietakere som kan bidra positivt til lokalmiljøet.

Rom gjennomfører en rekke miljøforbedringsprosjekter. Blant annet er en tredel av energien som benyttes på byggene basert på fjernvarme, og kun cirka 0,7 prosent av tilført energi kommer fra fyringsolje.

I Trondheim og Drammen har Rom vært med på å bygge to av Norges største biobrenselanlegg. Rom samarbeider med Enova for å sikre miljøvennlig bruk av energi.

NSB Kompetansesenter på Sundland ble landets første energiklasse A-klassifiserte næringsbygg, og i Schweigaards gate har Rom bygget de to første byggene i Norge som er blitt klassifisert som «Excellent» i BREEAM-NOR. Ambisjonen er for øvrig å klare «Excellent» på alle nybygg. 

Kontakt: