Vis relatert innhold

Slik rekrutterer vi

Vi er opptatt av å behandle deg som søker stilling hos oss på en profesjonell måte.

Prosessen som leder fram til ansettelse varierer noe fra stilling til stilling.

Lederen i den enheten som skal rekruttere er ansvarlig for prosessen og endelig ansettelse.

I mange tilfeller får lederen bistand - enten  fra NSB-konsernets eget rekrutteringsteam eller eksterne samarbeidspartnere.

Slik foregår  rekruttering av   administrative stillinger til NSB-konsernets staber (datterselskapene kan ha ulik prosess):

  • Du søker elektronisk på ledig stilling. Så snart søknaden er mottatt får du en  automatisk  bekreftelse på e-post.
  • Du vil kort tid etter søknadsfristens utløp få en tilbakemelding på om du blir invitert til førstegangs intervju eller om ditt kandidatur ikke var riktig til den aktuelle stillingen.
  • På førstegangsintervjuet  kartlegger vi kvalifikasjoner, formell bakgrunn og faglig erfaring . Du får en  presentasjon av  både  selskap og stilling  slik at du får en  god forståelse av hva stillingen innebærer,  samtidig som vi blir kjent med deg.  
  • Blir du vurdert som aktuell etter dette intervjuet, gjennomfører vi et fordypet andregangs intervju. Målet i dette intervjuet  er å bli mer kjent med deg som person. Vi bruker anerkjente personlighetstester (og av og til også evne- og ferdighetstester) som utgangspunkt  for vår dialog.  
  • Når  begge  intervjuene er gjennomført vurderer vi hvem som er mest egnet til stillingen. Enten innstiller vi en kandidat  allerede her  eller så går vi en siste  runde med et finaleintervju.  
  • Finalerunden er som regel et litt kortere møte  hvor ofte  en tredjepart også blir med - som for eksempel lederen til enheten det rekrutteres til. Her vil du kanskje oppleve at vi kjører et case eller en øvelse.
  • Referanser sjekkes kun etter samtykke med deg  og blir  gjort i sluttfasen av prosessen

Når får du svar?

Vi gir deg alltid en rask tilbakemelding. Du skal så raskt som mulig  vite hvordan ditt kandidatur står i en prosess.   

Søknaden behandles selvfølgelig konfidensielt, og vi ivaretar din integritet.

Bussjåfører og togpersonell

Det stilles spesielle krav til bussjåfører og togpersonell som lokfører og konduktør. Disse har egne rekrutteringsløp.