Vis relatert innhold

Cecilie Krohn, eiendomssjef i Rom Eiendom

Cecilie Krohn

Hvordan er arbeidsdagen din?

Jeg har resultatansvar for en eiendomsportefølje i region Øst - bygg og eiendommmer fra Nationaltheateret stasjon  til Drammen inkludert Sundland og videre til Larvik.  Jeg har en spennende, interessant, hektisk og variert arbeidsdag. Jeg tilbringer mye av uken ute på eiendommene i forbindelse med visninger og befaringer. Jeg har også møter med eksisterende og nye leietakere, ser på nye og pågående prosjekter, og avklarer driftsspørsmål vedrørende bygningsmassen . En viktig del, i tillegg til å sikre gode resultater og avkastning på eiendomsporteføljen,  er også å arbeide for at de reisende  får gode opplevelser og inntrykk når de benytter våre stasjoner. Løpende dialog med både NSB og Jernbaneverket er en viktig del av hverdagen for å sikre at våre stasjoner forvaltes på best mulig måte. Ellers er det alltid en del kontorarbeid og e-poster som ligger og  venter...

Hva liker du best med jobben?

Jeg liker best at jeg har varierte oppgaver med et tydelig  ansvarsområde. Når man har  det totale resultatansvaret for en gitt eiendomsportefølje og månedlig rapporterer på utviklingen både i forhold til økonomi og utleiegrad, opparbeider man seg raskt et personlig eierskap til sine bygg. Jeg har vel litt kremmerånd i meg. Det gjør at jeg alltid synes det er morsomt  å lande  nye leieavtataler og få fylt opp tomme arealer. Jeg har ansvaret for en variert eiendomsportefølje hvor man ikke alltid kan  forholde seg til strømlinjeformede A4-bygg. Det fordrer at jeg må være litt kreativ både til bruk og utforming av lokalene – det er gøy. Ellers har jeg fantastisk hyggelige kollegaer. Vi har en profesjonell, men også uhøytidelig arbeidsplass med rom for både alvor og  latter.

Hva er bakgrunnen din?

Jeg har lest økonomi og eiendom på BI i Oslo. Jeg har stort sett alltid jobbet med eiendom, foruten at jeg har vært en «kort tur innom» regnskap og økonomi. Jeg begynte min karriere innenfor eiendom som selvstendig næringsdrivende etter at jeg fikk bevilling som statsautorisert eiendomsmegler. Jeg leide meg et lite lokale på Karl Johansgate hvor jeg solgte og forvaltet eiendom. Senere har  jeg vært ansatt som eiendomsforvalter hos en av Oslos større eiendomsbesittere  og jobbet som ordinær eiendomsmegler i et lite meglerfirma på Torshov . Jeg kom til Rom Eiendom via Aberdeen Property.

Hva spør folk om når du forteller hva du jobber med?

Når folk forstår at vi forvalter NSBs eiendomsportefølje får jeg ofte spørsmål og kommentarer knyttet opp mot nettopp den stasjonen de bruker. Jeg merker meg at folk ofte har et svært nært og bevisst forhold til "sin" stasjon.  I tillegg er det morsomt å registrere hvordan folk flest, som for en del år tilbake ikke var så  godt kjent med  Rom Eiendom,  i dag stort sett kjenner til Rom Eiendom som en viktig eiendomsutvikler og eiendomsbesitter.

Hva er ditt beste råd til de som er nysgjerrige på å jobbe med eiendom?

Det kan anbefales! Forsøk å jobbe på litt forskjellige «arenaer» innenfor eiendom og skaff deg erfaring.

Publisert: 15.04.2013, 10.48