Lasse Storheil

Kommunikasjonssjef - intern konsernkommunikasjon

Storheil er kommunikasjonssjef med ansvar for intern konsernkommunikasjon i NSB-konsernet. Han er ansvarlig redaktør for konsernavisen Vingehjulet og NSBs intranett. Han kom til NSB i 1999 fra tilsvarende stilling i det internasjonale Kværner-konsernet. Storheil er journalist og har jobbet med intern kommunikasjon i norske bedrifter siden 1981.