Ingeborg Moen Borgerud

Styreleder

Ingeborg Moen Borgerud. Foto: Knut Bry

Borgerud er partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche AS, hvor hun særlig arbeider med spørsmål knyttet til omstilling og omstruktureringer i private og offentlige virksomheter. Hun har vært leder av Arbeidslivslovutvalget, og har hatt en rekke andre verv. Borgerud var statssekretær i Justisdepartementet i perioden 1992-1996. Hun har flere styreverv, og er p.t. styreleder i Eidsiva Energi AS.
Foto: Knut Bry